Validering Hjullastare Gods

5000.00kr ex.moms 6250.00kr inkl. moms

Online + PraktikEnligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2006:4 med bilaga B

Har du inte möjlighet att göra provet online – klicka här.

Hjullastare godshantering - arbete med att lasta, lossa och bära gods med skopa, gafflar och kranarm, men även hydrauliska redskap som sopvals, snöslunga eller plogblad.

Du skall ha:

 • Traktor/AM-kort eller B-kort
 • fyllt 18 år
 • god erfarenhet av att arbeta med hjullastare
Denna validering utgår ifrån att du redan har god erfarenhet av maskinen. En validering innebär att du inte kommer att få någon direkt utbildning.

Eftersom du redan har god erfarenhet av maskinen kommer vi nu med detta prov att kontrollera att du vet tillräckligt för att hantera maskinen säkert. Vi tillhandahåller alltså ingen undervisning inför detta prov. Se detta som en provskrivning.

Sedan ingår även ett praktiskt moment där du får visa att du även kan hantera maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

Frågorna omfattar två kategorier:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Maskinkännedom och hantering.

Du kommer att få frågor om:

 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
 • Hjullastarens konstruktion
 • Hantering/arbetssätt
 • Stabilitetsfaktorer
 • Ergonomi, arbetssätt, säkerhetskontroller och daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Farligt gods
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Särskilda risker som kan vara förknippade med att använda maskinen tex fallande sten, vibrationer, buller, roterande maskindelar etc.
Arbetsmiljöverket föreskriver:                                              
”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på̊ säker användning av utrustningen.”  
En stor anledning att ha rätt utbildning är att försäkringsbolagen kräver det för att ge ersättning för skador och kostnader. Har du inte rätt utbildning och orsakar en kostsam skada kommer du att stå personligt ansvarig för alla kostnader.

Vid frågor kring praktiskt prov, kontakta oss:
Wrigsell Mining & Construction AB
Andreas Wrigsell
070-6396547

Artikelnr: 8982 Kategori: