Allmänna villkor

Integritetspolicy
Här hittar du vår integritetspolicy.
Den finns även som PDF för nedladdning: WorkRight AB – integritetspolicy

Betalning privatkund
Betaltjänstleverantören är Svea Bank AB, [556158-7634] Evenemangsgatan 31, 169 81
Solna. Svea Bank AB, [institut nr. 41509] tillhandahåller genom det särskilda företagsnamnet
”Payson” en tjänst för förmedling av betalning.
Vi erbjuder i samarbete med Payson betalningsalternativen:
Faktura, delbetalning, kort och direktbanksbetalning.
När du har beställt kursen kontaktar du Payson vid frågor om betalning.
Telefon till Payson: 08-470 94 00
Telefontider vardagar: 9.00-12.00, 13.00-16.30
Paysons villkor: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

Betalning mot faktura
Vi erbjuder betalning mot faktura i samarbete med Payson.
Betalningsvillkor är 14 dagar och det tillkommer en avgift om [ange eventuell merkostnad] kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt
godkännas i den kreditprövning som genomförs. Företag som betalar mot faktura måste vara
registrerade i Sverige och ska betala fakturan inom 30 dagar. Fakturan kommer att sändas
separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning
skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60
kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans
förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad
inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt
fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Läs mer om villkoren här.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt
att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan.
För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt får du inte ha loggat in med din kurskod och
registrerat dig.

Information om pantsättning
Vid betalning mot Faktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Svea
Bank AB, 556158-7634.

Delbetalning
På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”lägst att betala”, om du väljer att
betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett
kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett
kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Bank AB på de villkor som framgår av de
allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.
Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst.
Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad
måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer
eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Fullständiga Villkor.

Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning
Payson samarbetar med VISA och MasterCard samt Diners och Discover för kortbetalningar.
Vid kortbetalningar används det en 3D-Secure teknik som är en standard framtagen av VISA
och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU.
Observera att alla kredit- och betalkortstransaktioner debiteras vid köptillfället. Payson är
PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker hantering av
kortdata.
Payson samarbetar med svenska banker som erbjuder direktbetalningar samt med Trustly
Group AB (org.nr 556754–8655), ”Trustly” är ett svenskt auktoriserat betalningsinstitut under
tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bedriver tillståndspliktig betaltjänstverksamhet i
enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster och har genom underrättelse till
Finansinspektionen tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES.

WorkRight AB – Allmänna villkor

Våra återförsäljare
Du har köpt kursen av en av WorkRight ABs återrförsäljare och skall vid frågor alltid kontakta
det företag där du köpt utbildningen.

Priser och betalning
Varje produkt anges med pris exklusive och inklusive moms. I kundvagnen kan man se det
totala priset inklusive alla avgifter, moms och betalning.

Tjänsten
WorkRight AB tillhandahåller en tjänst för att erhålla webbaserade utbildningar. Köpta
utbildingslicenser är giltiga tills de används. WorkRight AB förbehåller sig rätten att när som
helst ändra detta till en tidsbestämd period. Efter att en licens aktiverats och tilldelats en
person går den ej att tilldela annan person eller annan utbildning.

Ångerrätt
Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom
och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller
defekta eller felaktiga varor. Upplever du problem med tjänsten är du istället välkommen att
kontakta företaget du köpt utbildningen av.

Tekniska förutsättningar
Vi rekommenderar att kurserna genomförs på dator eller läsplatta.

Ansvar
Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den personen som
har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till
ditt konto.

WorkRight AB
Material köpt via WorkRight AB finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. WorkRight
AB ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller
avbrott i tjänsten uppstår skall WorkRight AB ges möjlighet att rätta till dessa utan att
avtalsbrott skall anses föreligga. WorkRight AB har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga
tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Ansvarsfriskrivning
Shop.workright.se är en tjänst för att publicera material i form av utbildningar. Genom
tjänsten kan WorkRight ABs kunder utbilda sig i de kurser som tillhandahålls. I de fall
försäljningen sker via denna sida sköts betalningen via WorkRight ABs konto hos Payson.

Upphovsrätt
Det är förbjudet att dela, kopiera eller sprida WorkRight ABs utbildningsmaterial utan
WorkRight ABs skriftliga tillstånd.

Frågor kring dessa villkor riktas till WorkRight AB, Sjöhagsvägen 6, 805 92 Gävle
eller info@workright.se