BAS-P/BAS-U

2995.00kr ex.moms 3743.75kr inkl. moms

Online

BAS-P/BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) samordnar arbetsmiljöarbetet under projektering (BAS-P) och under utförande (BAS-U) och kan genom intyget från denna kurs styrka sin kompetens.

Vi går igenom regelverk, roller och arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Kursen tar upp begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.

Kursen ger grundläggande kunskaper för rollen som BAS-P/BAS-U.

Kursinnehåll

 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för BAS-P och BAS-U
 • Lagar och föreskrifter
 • Arbetsmiljö och risker
 • Belastningsergonomi
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsrond, riskbedömning och arbetsberedning
 • Säkerhetsstruktur

Kursen innehåller länkar till regelverk och ett PDF-dokument där dessa är samlade. Du kommer att behöva läsa in dig några timmar på varje regelverk för att se och förstå hur de är strukturerade och att lära dig hitta information i dem. Då kan dina bokmärken och/eller PDF-dokumentet vara ett bra sätt att hitta info.

Syftet med utbildningen är att:

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Så går det till:

 • Du får inloggningsuppgifter via email direkt efter att du köpt kursen.
 • Följ instruktionerna i mailet och genomför kursen.
 • Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.
 • När du genomfört kursen får du ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. Direkt när du genomfört godkänd kurs får du ett intyg per mail. Detta kan du skriva ut och använda direkt. Efter ca en vecka får du intyg i form av ett plastkort per post.

Kurserna fungerar bäst på dator eller läsplatta. Det finns också en uppläsningsfunktion som gör att du kan lyssna på kursinnehållet. Tryck bara på play-knappen högst upp på sidan.

Artikelnr: 2961 Kategori: